Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι – Δραστηριότητες Δ.Σ. 1998-2000