Ειδικευόμενοι Ψυχίατροι – Ίδρυση

Μάιος 1995

Η Ενωση Ελλήνων Εκπαιδευομένων Ψυχιάτρων είναι επιτροπή της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, όπως ορίζεται και απο το άρθρο Νο 27 του καταστατικού

Μέλη: Ειδικευόμενοι στην Ψυχιατρική, Δόκιμα μέλη της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας