Σεμινάρια Ψυχογηριατρικής έτους 2021, του Κλάδου Ψυχογηριατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχογηριατρική Εταιρεία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΨΕ)
Κλάδος Ψυχογηριατρικής

                                                                                                15 Ιανουαρίου 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, η Επιτροπή του Κλάδου Ψυχογηριατρικής προγραμματίζει σε συνεργασία με την Ελληνική Ψυχογηριατρική Εταιρεία Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Webinars για ενημέρωση των συναδέλφων Ψυχιάτρων και Ειδικευομένων Ψυχιάτρων σε πρακτικά θέματα της Ψυχογηριατρικής.

Το σεμινάριο θα διεξάγεται διαδικτυακά κάθε Τρίτη και ώρα 17.00 – 18.30 και θα περιλαμβάνει 6 συνεδρίες με εισηγήσεις σε επίκαιρα θέματα Ψυχογηριατρικής και παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών.

Υποβολή αιτήσεων στο e-mail psych@psych.gr της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας μέχρι τις 25/1/2021 με την απαραίτητη αναγραφή «Αίτηση Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Πρακτικά Θέματα Ψυχογηριατρικής»

Μετά το πέρας των μαθημάτων θα χορηγηθεί  Πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Η συμμετοχή για την παρακολούθηση είναι Δωρεάν.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν την Ψυχική Υγεία των ηλικιωμένων και  γενικότερων την εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν τον ηλικιωμένο ασθενή. Η ανάγκη απορρέει από την ολοένα αυξανόμενη πίεση που δεχόμαστε ως επαγγελματίες ψυχικής υγείας από τον πληθυσμό των ηλικιωμένων και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουν σε θέματα που πλήττουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία με επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα της ζωής τους αλλά και στην ολοένα αυξανόμενη επιβάρυνση των οικογενειών τους. Το σεμινάριο έχει σκοπό (α) την ευαισθητοποίηση στην ψυχογηριατρική, (β) την απόκτηση γνώσεων για τον χειρισμό του ψυχογηριατρικού ασθενούς (γ) την ενίσχυση των διαγνωστικών και θεραπευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.

Η Επιτροπή του Κλάδου Ψυχογηριατρικής

Συντονιστής : Α. Πολίτης

Ν. Δέγλερης        Α. Κώνστα        Θ. Βορβολάκος

 

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Κλάδου Ψυχογηριατρικής 2021

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο Ψυχογηριατρικής