Σεμινάρια Τέχνης & Ψυχιατρικής 2018-2019, του Κλάδου Τέχνης & Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Τέχνη και Ψυχιατρική» που οργανώνεται από την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία σε συνεργασία με τον Κλάδο «Τέχνη και Ψυχιατρική» έχει στόχο:

Πρόγραμμα

Πλήρη Ανακοίνωση

Αίτηση συμμετοχής