Σεμινάρια Τέχνης & Ψυχιατρικής έτους 2020, του Κλάδου Τέχνης & Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο διάρκειας 12 ωρών με θέμα
«Ψυχιατρική, Τέχνη και Θεραπείες μέσω Τεχνών»

Ιανουάριος –Ιούνιος 2020

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο για τις Ψυχοθεραπείες μέσω Τεχνών που οργανώνεται από τον κλάδο «Τέχνη και Ψυχιατρική» της ΕΨΕ έχει στόχο:

Περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής στο σεμινάριο Τέχνης & Ψυχιατρικής