Σύγχρονη Ψυχιατρική του Παιδιού και του Εφήβου. Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία
Γεράσιμος Α. Κολαϊτης και συνεργάτες. Σύγχρονη Ψυχιατρική του Παιδιού και του Εφήβου. Ψυχική Υγεία και Ψυχοπαθολογία. Εκδ. ΒΗΤΑ, 2020. Ξεκινώ από το οπισθόφυλλο του βιβλίου: « Αποτελεί κοινό τόπο πως κάθε γενιά νέων επιστημόνων χρειάζεται και δικαιούται ένα σύγχρονο, ενημερωμένο και αξιόπιστο σύγγραμμα. Οι συγγραφείς, λαμβάνοντας υπόψη τους την πάγια, στην Ιατρική, αλληλεξάρτηση θεωρίας και πράξης, δομούν το βιβλίο γύρω από αυτόν τον διπλό πυλώνα: τα επιμέρους θεωρητικά θέματα ενισχύονται από τα κλινικά τους αποτυπώματα, και τα παραδείγματα από την καθημέρα πράξη επιβεβαιώνουν ή καθοδηγούν το θεωρητικό σώμα. Στο κέντρο μιας τέτοιας προσπάθειας δεν μπορεί παρά να βρίσκεται ο άνθρωπος, πολλώ δε μάλλον που στην περίπτωση αυτή πρόκειται για νέους ανθρώπους που χρειάζονται την κατανόηση και τη συνδρομή μας…». Ένας τόμος 589 σελίδων όπου ο Γ.Κολαϊτης και 52 συγγραφείς αναπτύσσουν τα διαφορετικά κεφάλαια που απαρτίζουν τις 10 ενότητες του βιβλίου : 1 η . Το πεδίο της Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου. 2 η : Φυσιολογική ανάπτυξη. 3 η : Αξιολόγηση και Διάγνωση. 4 η : Νευροαναπτυξιακές διαταραχές. 5 η : Διαταραχές συναισθήματος και συμπεριφοράς. 6 η : Διαταραχές σχετιζόμενες με στρες και τραύμα. 7 η : Διαταραχές αλληλεπίδρασης σώματος-νου. 8 η : Ψυχοκοινωνικά θέματα. 9 η : Θεραπεία και πρόληψη. 10 η : Υπηρεσίες και προστασία του παιδιού. Τόμος εξαιρετικά φροντισμένος εκδοτικά, με πίνακες σε κάθε κεφάλαιο που συνοψίζουν και διευκολύνουν την ανάγνωση . Το εύρος της θεματολογίας των ενοτήτων του βιβλίου απεικονίζει το εύρος των παραμέτρων σωματικών, αναπτυξιακών,ψυχολογικών , οικογενειακών και κοινωνικών που υπεισέρχονται στη φυσιολογική ανάπτυξη ενός παιδιού και στην ομαλή πορεία ενός εφήβου, ιδιαίτερα σε μεταβατικές κοινωνικές περιόδους όπως η δική μας, όπου οι ισχυροί κοινωνικοί κανόνες έχουν ατονήσει και η πορεία του κάθε παιδιού και η βιωμένη εμπειρία του κάθε εφήβου είναι περισσότερο εξατομικευμένη σε κάθε οικογένεια.. Το βιβλίο με την ευρύτητα και την ποιότητα των διαφόρων κεφαλαίων που το απαρτίζουν απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές της Ιατρικής , τους ειδικευόμενους της Ψυχιατρικής του Παιδιού και του Εφήβου αλλά και των Ενηλίκων , τους Παιδίατρους , αποτελεί όμως πολύτιμο οδηγό και για ψυχολόγους , όλους τους άλλους επαγγελματίες της ψυχικής υγείας και εκπαιδευτικούς που έρχονται σε επαφή και εργάζονται με τον ευαίσθητο πληθυσμό των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους. Καλοτάξιδο
Σχετικές Αναρτήσεις