ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ EΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19

Η τρέχουσα πανδημία από τη νόσο COVID-19  έχει τεράστιες επιπτώσεις στον πληθυσμό και στις υπηρεσίες υγείας. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να  μελετηθούν οι ψυχολογικές και κοινωνικές επιδράσεις της πανδημίας σε ενήλικα άτομα της κοινότητας. Για τον σκοπό αυτό, αναπτύξαμε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορεί κανείς να συμπληρώσει σε περίπου 10 λεπτά. H συμμετοχή σας θα είναι ανώνυμη και εμπιστευτική και οι πληροφορίες που θα δώσετε απόρρητες, ενώ πρόσβαση σε αυτές θα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι ερευνητές της μελέτης.

Θα σας παρακαλούσαμε, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, να αφιερώσετε λίγο χρόνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Η συμμετοχή σας στην έρευνα θα συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση και αντιμετώπιση των ψυχολογικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε από την πανδημία.

Επιλέγοντας τον σύνδεσμο που ακολουθεί θα μεταφερθείτε σε ασφαλή ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Σύνδεσμος ερωτηματολογίου:

 https://redcap.uoa.gr/surveys/?s=JCXKYE9F74

 Ερευνητική ομάδα:

Ρ. Γουρνέλλης, Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής – Ψυχογηριατρικής,
Α. Παπαδοπούλου, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ,
Β. Ευσταθίου, Ψυχολόγος,
Β. Γιωτσίδη, Κλινική Ψυχολόγος,
Α. Δουζένης, Καθηγητής Ψυχιατρικής.

Β’ Ψυχιατρική Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΠΓΝ “Αττικόν”
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας”
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Email:  communitysurveycovid19@hotmail.com