Συμπόσιο της Μήλου από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοπαθολογίας του Παιδιού & του Εφήβου

Συμπόσιο της Μήλου, 13-14 Σεπτεμβρίου 2019 – Οργάνωση ΑΕΡΕΑ: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ψυχοπαθολογίας του Παιδιού και του Εφήβου

Ανακοίνωση Συμποσίου Μήλου