Σύνδεσμοι

World Psychiatric Association: www.wpanet.org
European Psychiatric Association: www.europsy.net
Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία  www.enee.gr
Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών: www.isathens.gr
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: www.pis.gr
Εταιρεία Προληπτικής Ψυχιατρικής: www.psychiatricprevention.com
Hellenic American Psychiatric Association: http://www.hellenic-psych.org/
World Federation for Mental Health: https://wfmh.global/