Συνέδριο “Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση: 20 χρόνια από το Ν.2716”, από την Ομοσπονδία Φορέων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Ψυχικής Υγείας “ΑΡΓΩ”, 16-17/5/2019»

Συνοπτικό Πρόγραμμα