Συνέδριο του διεθνικού προγράμματος MentALLY, Διοργάνωση: Τμήμα Ψυχολογίας & Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου το Τμήμα Ψυχολογίας και το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Κρήτης διοργανώνουν στο Ρέθυμνο το καταληκτικό συνέδριο του διεθνικού προγράμματος MentALLY (συνημμένα και http://mentally-
project.eu/). Το πρόγραμμα MentALLY είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που εξετάζει την εμπειρία χρήσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας από την πλευρά των χρηστών και των επαγγελματιών υγείας, και τις κοινωνικές αναπαραστάσεις γύρω από αυτές σε έξι Ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Ολλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία, Νορβηγία.

http://mentally-project.eu/future-events/conference

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Δρ. Σπυριδούλα Ντάνη
spyrida@gmail.com .
Κων/νος Καφέτσιος
ΕΥ του προγράμματος MentALLY
Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας
Πανεπιστήμιο Κρήτης