Θεματικό Συνέδριο “Psychological Trauma: Global burden on mental and physical health”, 11-13/12/2020, Αθήνα. Συνδιοργάνωση: Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία & Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία

Πληροφορίες εδώ