Θέσεις ΕΨΕ

Θέση του Κλάδου Σεξουαλικότητας και Διαπροσωπικών Σχέσεων για τις Θεραπείες Μεταστροφής του Σεξουαλικού Προσανατολισμού της Ταυτότητας Φύλου, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΨΕ


Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Μονάδες Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση


Θέση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στο Νομοσχέδιο αναγνώρισης ταυτότητας φύλου


Θέση του Κλάδου Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας για το Νομοσχέδιο Αναγνώρισης Ταυτότητας Φύλου


Θέσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σχετικά με την εμπλοκή των Ψυχιάτρων στις διαδικασίες χορήγησης άδειας οπλοφορίας


Θέσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 2071/92


Θέσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας στο πρόβλημα της Νοσηλείας – φύλαξης ασθενών με βάσει τα άρθρα 69, 70 του Ποινικού Κώδικα