Θέσεις της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας σχετικά με την εμπλοκή των Ψυχιάτρων στις διαδικασίες χορήγησης άδειας οπλοφορίας

Με αφορμή επιστολή του συναδέλφου κ. Θ. Μεγαλοοικονόμου και σχετικό δημοσίευμά του στα « Τετράδια Ψυχιατρικής» η Ε.Ψ.Ε. έκανε ομόφωνα αποδεκτή την επί του θέματος αυτού εισήγηση του συναδέλφου κ. Χ.Βαρουχάκη. Την απόφασή της διαβίβασε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ,(Αρ, Πρωτ.728/3-Μαρτίου 2009), στο Υπουργείο Υγείας (Αρ.Πρωτ.728/3 Μαρτίου 2009) και στο Υπουργείο Εσωτερικών (730/3/Μαρτίου 2009) , είναι δε η ακόλουθη: ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ψ.Ε. ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ