Θέση Επικουρικού Γιατρού στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχουν προκηρυχθεί 2 θέσεις Επικουρικών Γιατρών μέσω ΥΠΕ με 3ετή θητεία, άμεση πρόσληψη.

Η μία θέση παραμένει κενή.

Πληροφορίες στην Ιατρική Υπηρεσία του ΨΝΑ.