Περιφερειακά Τμήματα της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αθηνών
Πρόεδρος:
Κ. Κόντης
Γραμματέας: Σ. Θεοδωροπούλου
Ταμίας: Η. Τζαβέλλας
Μακεδονίας
Πρόεδρος:
Ι. Νηματούδης
Γραμματέας: Ι. Διακογιάννης
Ταμίας: Π. Φωτιάδης
Κεντρικής Ελλάδος
Πρόεδρος:
Π. Στοφόρος
Γραμματέας: Α. Θωμάς
Ταμίας: Μ. Παπαλιάγκα
Βορειοδυτικής Ελλάδος & Δυτικής Στερεάς
Πρόεδρος:
Α. Φωτιάδου
Γραμματέας: Λ. Ηλιοπούλου
Ταμίας: Π. Πετρίκης
Πελοποννήσου
Πρόεδρος:
Κ. Σωτηριάδου
Γραμματέας: Μ. Σκώκου
Ταμίας:†Α. Κατριβάνου
Μεγάλης Βρετανίας
Πρόεδρος:
Ελένη Παλαζίδου
Γραμματέας: Κατερίνα Κασιακόγια
Ταμίας: Πέτρος Λέκκος