Βιβλίο Περιλήψεων του 27ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής – Βιβλίο Περιλήψεων