Βιβλίο Περιλήψεων του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής – ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ