Βράβευση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (E-POSTERS) στο πλαίσιο του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής, της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας