Βράβευση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (E-POSTERS) στο πλαίσιο του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής, της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΒΡΑΒΕΙΑ

EPOSTERS

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας