Βράβευση Αναρτημένων Ανακοινώσεων (E-POSTERS) στο πλαίσιο του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής, της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΒΡΑΒΕΙΑ  EPOSTERS

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας