Βράβευση εργασιών εις μνήμην «ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ» & «ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ» στο πλαίσιο του 28ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχιατρικής, της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΒΡΑΒΕΙΟ «Μ. ΖΑΟΥΣΗ»

Το Βραβείο εις μνήμην «Μαρίας Ζαούση» με θέμα «Διπολική Συναισθηματική Διαταραχή», ποσού 1.000 ευρώ, απονέμεται στην εργασία με τίτλο:

«Ιστορικό παιδικού τραύματος και αυτοκτονικότητα στην Διπολική Διαταραχή: ο ρόλος της παρορμητικότητας»

Συγγραφείς: Σοφία Δραμιλαράκη, Αναστασία Αντωνίου, Ευγενία Πορίχη, Βασιλική Ευσταθίου, Ιωάννης Μιχόπουλος, Ρωσσέτος Γουρνέλλης, Αθανάσιος Δουζένης, Παναγιώτης Φερεντίνος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Μαρία Σαμακουρή
Θωμάς Υφαντής
Νίκος Χριστοδούλου


ΒΡΑΒΕΙΟ «Α. ΠΑΡΑΣΧΟΥ»

Το Βραβείο εις μνήμην του Επιτίμου Προέδρου της ΕΨΕ «Ανδρέα Παράσχου» με θέμα «Διαταραχές του Σχιζοφρενικού Φάσματος», ποσού 1.000 ευρώ, απονέμεται στην εργασία με τίτλο:

«Απο τα αποσυνδετικά αναισθητικά στην έννοια της αυτοάνοσης ψύχωσης: Γλουταμινικό, NMDA υποδοχείς και σχιζοφρένεια»

Συγγραφέας: Θεοχάρης Κυζιρίδης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Μαρία Σαμακουρή
Θωμάς Υφαντής
Νίκος Χριστοδούλου