Υπουργική απόφαση της 23.10.2020 σχετική με τις ακούσιες νοσηλείες σε ιδιωτικές κλινικές

ΘΕΜΑ: «Όροι και προϋποθέσεις ακούσιας νοσηλείας σε ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές».

Υπουργική απόφαση